Projektet/The project

Ett forskningsprojekt kring gränsöverskridande innehåll, estetik och samarbetsformer i filmberättande.

A research project on transboundary content, collaboration and aesthetics in cinematic storytelling.

PROJEKTET/THE PROJECT

SYNOPSIS: Two women clash with death. 

With dark humor, brutal honesty and creativity for fuel they reconcile themselves with life’s relentless forces.

Two filmmakers (50+) – long time friends & survivors of violent health care encounters – meet up for coffee. Kersti is frustrated to the point of quitting film. Annika arrives with an idea; an empty soccer field with a bled-out woman in a hospital bed. They decide to challenge cinematic storytelling with one more film – of untold bloody trails through women’s lives. A film about being a human with heart, brains & uterus.


As the filmmakers draw up a manifesto for their film, write the script and struggle to shoot and edit, they talk about politics, sex, alienation, parenthood, blind spots, criticism etc. With sincerity and humor, they deal with the painful experiences that form the basis for the kaleidoscopic and absurd film within the film. 

When Annika is diagnosed with aggressive cancer of the womb, what started as a playful attempt to get back to the joy of creating, becomes a story of life and death.


A story of BLOD.

REGIVISION/DIRECTOR'S VISION:

”Vi pratade om våra många erfarenheter från sjukhusvistelser – nära döden, livmodern i centrum. Hur främmande våra kroppar blev för oss och hur främmande vi var i och för sjukhusmiljön. Betittade pjäser i ett spel där vi var mittpunkten men helt maktlösa. Var fanns de konstnärliga uttryck som gestaltade de här erfarenheterna? Och hur skulle de kunna gestaltas utan att bli exploaterande eller repellerande i chockverkan. Frågor som blev ännu mer brännande när en av oss sen fick livmoderkroppscancer.”


Filmens utgångspunkt är att på blodigt allvar transformera skuggorna av våra förluster till konstnärliga uttryck. Vi vill hitta sätt att berätta om kroppsliga erfarenheter som delas av halva jordens befolkning – aborter, missfall, infertilitet, graviditeter och klimakterier. Tillstånd på liv och död som inte så ofta får plats i filmkonsten. Med sina privata, intima äckligheter. Erfarenheter av utsatthet som också är djupt allmänmänskliga.

 

BLOD gestaltar kvinnligt blödande från vagga till grav, men handlar inte bara om vätskor. BLOD undersöker även svallvågorna som väller upp mellan människor när kroppar sviker. Filmprojektet vill aktivt skapa en kvinnlig blick, spränga buren som patriarkala maktrelationer hållit vårt kreativa vilddjur instängt i och öppna upp för ett filmskapande på egna villkor.


PRODUCENTENS TANKAR:

En av Moa Martinsons manliga kollegor sa om hennes författarskap att ”det är så privat, närmast gynekologiskt”. Sextio år senare känns det intimt kvinnliga fortfarande lite pinsamt. Men inte för Annika Boholm och Kersti Grunditz Brennan! De tar ett oförväget brett grepp på ämnet kvinnoblod. Två kvinnor i femtioårsåldern med både livserfarenhet och gediget yrkesmässigt kunnande kastar försiktigheten överbord och ger sig i kast med att skildra det man sällan talar om, men som är en del av livet för femtio procent av jordens befolkning.

Som dansare och koreografer har de använt sina kroppar som instrument. Den förhöjda medvetenheten om kroppens funktioner färgar deras skildring av åldrande och sjukdom. Terapisamtal med dockor, musiknummer och förflyttning av inspelade scener från sjukhus-miljö till sportarenor skapar nya infallsvinklar och möten mellan allvar, smärta och humor.
KORTSYNOPSIS

Filmarna Annika & Kersti gör en

revanschfilm om blodspår genom kvinnolivet. När den enas bisarra blödande visar

sig vara cancer står de plötsligt mitt i filmen de håller på med. Det som var ett

lekfullt försök att hitta tillbaka till skaparlusten blir en berättelse på liv och död. Som drivs framåt av vilda samtal med insprängda sekvenser ur filmen de gör.

© 2019 Annika Boholm, Kersti G. Brennan, Migma Film AB

All Rights Reserved.

SHORT SYNOPSIS

The film makers Annika & Kersti make a revenge movie about bloody trails through womanhood. When the bizarre bleeding of one of them turns out to be cancer, they find them selfves at the center of their movie.

 What started as a playful attempt to get back to the joy of creating, becomes a story of life and death. Propelled by wild conversations broken up by scenes from the movie they are making.