Home

NYHETER / NEWS

The INEFF Festival and Symposium

University of Salford, MediaCity UK, 11-12 July 2023

​The International Network of Experimental Fiction Filmmaking

Screening of BLOD the feature and presentation of the BLOD Method  

Films from the BLOD project launched

on YouTube and Vimeo on March 24, 2023


BLOD the feature - 90'

AFTER - 4'30"

RED VELVET - 7'30"

The Four Day Intensive - 26'

Composing CAIT (360 film) - 12'


Watch playlist/showcase


BLOD - Trailer

Ett samarbete mellan Annika Boholm och Kersti G. Brennan. Svart humor, vilda experiment, lekfull klippning, på liv och död - filmer som rör sig kring erfarenheter av att vara människa med hjärna, hjärta och livmoder.


A collaboration between Annika Boholm och Kersti G. Brennan. Dark humor, wild experiments, playful editing, life and death - films around experience of being human with brains, heart and uterus.